Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Drogi przedsiębiorco/rolniku jeżeli wdrożyłeś w swoim przedsiębiorstwie/gospodarstwie innowacyjny produkt lub usługę, zastosowałeś nowoczesne rozwiązania pod kątem organizacyjnym, technologicznym lub marketingowym. Zarejestruj się i zaprezentuj  w nowym  programie jakim jest „Innowacyjny Przedsiębiorca/Rolnik”.

9

zarejestrowanych
użytkowników

10

zarejestrowanych
innowacji

Sprawdź ilu Innowacyjnych Przedsiębiorców
znajduje się w twojej okolicy!

Mapa Google

Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy podkarpackimi przedsiębiorcami, rolnikami, wytwórcami żywności oraz osobami i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa. Ponadto celem jest również popularyzacja proinnowacyjnych postaw w sferze rolnictwa i produkcji żywności.

Program umożliwi uczestnikom :

- Wymianę informacji w formie konwersacji oraz paneli dyskusyjnych.

- Dodawanie wpisów dotyczących stosowanych rozwiązań we własnym przedsiębiorstwie.

- Rozmowę z innymi kontrahentami na forum.

- Wprowadzanie informacji na zasadzie Bloga przedstawiających nowoczesne rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie.

 - Prezentowania przedsiębiorstwa w formie Video.

 - Poprzez dołącznie wyróżnienia graficznego ( zdjęcia z szarfą z napisem "INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA"), oferta będzie się wyróżniała na tle innych standardowych oferowanych przez innych pozostałych uczestników.

Artykuły

Panele dyskusyjne