Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Deklaracja dostępności strony
PODKARPACKIEBAZAREK.PODRB.PL

 


Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PODKARPACKIEBAZAREK.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 

Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwijący przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 

Aplikacje mobilne

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Artykuły

Panele dyskusyjne